Friday, May 6, 2016

Pembelian MAA Takaful Oleh Zurich Tidak Menjejaskan Pelanggan MAA Takaful

1. Kenyataan akhbar daripada Zurich menyatakan transaksi pembelian tidak akan memberi kesan kepada pelanggan MAA Takaful sedia ada. Semua kontrak polisi takaful adalah berkuatkuasa sehingga tamat tempoh sijil masing-masing.

2. Semua syarikat pengendali takaful adalah dilindungi oleh Bank Negara Malaysia dan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia.

3. MAA Takaful akan menjadi satu-satunya syarikat pengendali takaful yang dimiliki sepenuhnya (wholly owned) oleh syarikat konglomerat Multinational. Syarikat pengendali takaful yang lain adalah secara kerjasama joint ventures.

4. Pelanggan MAA Takaful sedia ada tidak perlu risau tentang perlindungan yang telah didaftarkan dengan MAA Takaful kerana tiada perubahan akan dibuat terhadap polisi sedia ada. 

About Author:

Konsultan MAA Takaful. Nak sembang takaful boleh whatsapp bila-bila 013-404 4072


Let's Get Connected: Twitter | Facebook | Google Plus

No comments:

Post a Comment

Tak kan baca je ;)
Ce komen skit nak tengok :D