Saturday, February 13, 2021

Tanda Wakaf & Jenis Wakaf

ADA 4 JENIS WAKAF :

1. Taamm (تام - wakaf sempurna)

- Apabila berhenti pada satu ayat yang putus, tidak berkaitan atau kena-mengena lagi dengan mana-mana kalimah atau perkataan sesudah ayat tersebut atau di hadapannya sama ada berkenaan lafaz atau makna.


2. Kaaf (ﻛﺎﻒ - wakaf memadai) 

- Apabila berhenti pada satu ayat yang putus tidak ada kena-mengena dengan satu-satu kalimah atau perkataan sesudah ayat tersebut atau di hadapannya pada lafaz sahaja tetapi ada kena-mengena dalam maknanya.


3. Hasan (ﺣﺴﻦ - wakaf baik) 

- Apabila berhenti pada satu ayat yang ada kena mengena dengan yang sesudah dan sebelumnya pada lafaz sahaja, dengan syarat yang diberhentikan itu telah memenuhi maknanya.


4. Qabiih (ﻗﺒﻴﺢ - wakaf buruk)

- Apabila berhenti pada satu-satu ayat tidak sempurna maknanya yang kadang-kala ayat itu ada berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelum dan sesudahnya sama ada pada lafaz atau pada makna.

TANDA-TANDA WAKAF :


1. Tanda mim ( م‍ ) dikenali sebagai Waqaf Lazim.

- Adalah dikehendaki berhenti seketika apabila mim muncul. Jika tidak berhenti, kebarangkalian yang maknanya berubah.


2. Tanda tho ( ﻁ ) adalah tanda Waqaf Mutlaq dan haruslah berhenti seketika.

- Ia menunjukkan yang makna belum lagi dinyatakan sepenuhnya..


3. Tanda jim ( ﺝ ) adalah Waqaf Jaiz.

- Lebih elok berhenti seketika di sini walaupun tidak berhenti adalah dibenarkan.


4. Tanda zha ( ﻇ )

- Bermaksud lebih elok TIDAK berhenti.


5. Tanda sod ( ﺹ ) dikenali sebagai Waqaf Murakhkhas

- Menunjukkan yang tidak digalakkan berhenti walaupun berhenti dibenarkan. 

- Perbezaan antara hukum tanda zha dan sod adalah kegunaannya, dalam kata lain, keinginan untuk berhenti adalah lebih pada tanda sod.


6. Tanda sad-lam-ya' ( ﺻﻠﮯ )  merupakan singkatan kepada "Al-wasl Awlaa" yang bermaksud "Sambung lebih elok".

- Pembaca haruslah meneruskan bacaan kerana itu lebih elok.


7. Tanda qaf ( ﻕ )

- Merupakan singkatan kepada "Qeela alayhil waqf" yang bermakna "telah dinyatakan yang berhenti harus dilakukan ke atasnya". 

- Tidak perlu berhenti di sini.


8. Tanda sod-lam ( ﺼﻞ )

- Merupakan singkatan kepadan "Qad yoosalu" yang membawa maksud "akan bersambung kadang-kala". 

- Kadang-kala seseorang akan berhenti manakala ada yang tidak walaupun berhenti lebih diutamakan.


9. Tanda perkataan Qif ( ﻗﻒ )

- Bermaksud berhenti! Ia muncul pada tempat yang kebarangkalian pembaca akan meneruskan bacaan tanpa henti.


10. Tanda sin ( س ) atau perkataan Saktah ( سكتة )

- Menandakan berhenti seketika tanpa mengambil nafas. 

- Dalam kata lain, pembaca haruslah berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru untuk meneruskan ayat.


11. Tanda Waqfah ( وقفة )

- Serupa dengan Saktah tetapi bezanya ialah waqaf pada Waqjah lebih lama berbanding Saktah.


12. Tanda Laa ( ﻻ )

- Bermaksud "Jangan!". Tanda ini muncul kadang-kala pada penghujung mahupun pertengahan ayat. 

- Jika ia muncul di pertengahan ayat, tidak dibenarkan berhenti dan jika berada di penghujung ayat, pembaca tersebut boleh berhenti atau tidak.


13. Tanda kaf ( ﻙ )

 - Merupakan singkatan kepada "Kathaalik" yang bermaksud "serupa". 

Dalam kata lain, tanda yang sama sebelumnya digunakan di sini.


14. Tanda bertitik tiga ( ... ...)

- Yang dikenali Waqaf Muraqabah (Berhenti Pemerhatian) atau Waqaf Ta'anuq (Terikat). 

- Tanda ini kadang-kala diletakkan sekali huruf jim yang turut menjadi simbol bagi Mu'aanaqah ini. 

- Ia akan muncul sebanyak dua kali di mana-mana saja dan cara membaca adalah Harus berhenti di salah satu tanda tersebut. 

- Jika sudah berhenti pada tanda pertama, tidak perlu berhenti pada tanda kedua dan sebaliknya.

About Author:

Konsultan MAA Takaful. Nak sembang takaful boleh whatsapp bila-bila 013-404 4072


Let's Get Connected: Twitter | Facebook | Google Plus

No comments:

Post a Comment

Tak kan baca je ;)
Ce komen skit nak tengok :D